Projekt obnovy lučních a říčních biotopův evropsky významné lokalitě Krkonoše

V okolí horských bud v Krkonoších se vyskytují luční společenstva cenná z národního i evropského pohledu. S ohledem na mizející tradiční hospodaření, které jejich pestrost zajišťovalo, se projekt LIFE Corcontica snaží vybrané plochy obnovit a zajistit péči o ně do budoucna. Projekt podporuje i zlepšení stavu malých vodních toků s ohledem na vranku obecnou.

O PROJEKTU

LIFE CORCONTICA

Život nejen pro krkonošské louky!


Čím jsme se zabývali? Podívejte se zde: Činnost projektu.
Souhrnné informace jsou uvedené v článcích zde: Jak šel čas.
Dosažené indikátory a činnost v rámci projektu LIFE CORCONTICA
naleznete zde!
Publikace a výstupy si můžete stáhnout zde nebo v sekci "Ke stažení"
Všem, kteří nám pomohli dotáhnout projekt zdárně do konce, děkujeme my i louky!
_______________________________________________________________________________

Aktuality

Výzva II OPŽP

Datum: 09.03.2020
Druhá Výzva k podání žádosti o příspěvek na obnovu hospodaření na vybraných luč. enklávách EVL Krkonoše Evropská komise v rámci Evropských fondů pro regionální rozvoj, který spravuje Státní fond životního prostředí ČR, podporuje obnovu vybraných krkonošských lučních enkláv. Podpora bude zajištěna formou příspěvku Správy KRNAP z projektu OPŽP: Obnovný management Krkonošských luk 2018 - 2023.

Výzva I OPŽP

Datum: 20.03.2019
Výzva k podání žádosti o příspěvek na obnovu hospodaření na vybraných luč. enklávách EVL Krkonoše Evropská komise v rámci Evropských fondů pro regionální rozvoj, který spravuje Státní fond životního prostředí ČR, podporuje obnovu vybraných krkonošských lučních enkláv. Podpora bude zajištěna formou příspěvku Správy KRNAP z projektu OPŽP: Obnovný management Krkonošských luk 2018 - 2023.

LIFE Corcontica v Sulmoně

Datum: 13.06.2018
Na konferenci v italské Sulmoně byl představen projekt LIFE Corcontica.

Omezení na cestách 2018

Datum: 18.05.2018
Plánované omezení a uzávěry na cestách v KRNAP v roce 2018

                                                                                                                                            
Projekt LIFE Corcontica běží od června roku 2012. Je realizován a spolufinancován třemi partnery - Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR. Zaštiťován je Správou KRNAP.
Dárcem 75% prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+ Příroda. Celkový rozpočet projektu je 3 588 573 €, tedy necelých 90 milionů korun.
Více informací najdete v ostatních sekcích webu life.krnap.cz a na Facebooku LIFE Corcontica.
Na Správě KRNAP, městských úřadech a u místních akčních skupin Vám je k dispozici informační leták o projektu.

Těšíme se na Váš zájem o klenoty Krkonoš…